Αιτηση για Παροχη Αδειας Τυχερων Παιχνιδιων

Το πρώτο βήμα για το άνοιγμα μιας online επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών είναι η απόκτηση των κατάλληλων αδειών παιχνιδιού. Οι ειδικές «άδειες» που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Τυχερών Παιγνιδιών είναι έγκυρη απόδειξη ότι η τρέχουσα επιχείρηση είναι νόμιμη και ότι οι πληρωμές των κερδών είναι εγγυημένες από τις τοπικές αρχές αδειοδότησης

Αν θέλετε να υποβάλλετε αίτηση για παροχή άδειας τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Κροατία, τη Ρουμανία ή μία οποιαδήποτε άλλη χώρα της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, η EBGC διαθέτει το κατάλληλο δίκτυο με όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές και επιχειρηματικές επαφές.

Οι σύμβουλοί μας θα σας παρέχουν άριστη πληροφόρηση και θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των σχετικών εγγράφων και εξασφαλίζοντας ότι όλα είναι σε τάξη και ότι θα σας χορηγηθεί η άδεια χρήσης, στο σωστό χρόνο.