Ρυθμιστικο και νομικο πλαισιο

Η ικανοποίηση των συνεχόμενων και πολύπλοκων κανονιστικών απαιτήσεων πολλών γεωγραφικών δικαιοδοσιών είναι απαραίτητη για τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών

Στην Ευρώπη, μολονότι υπάρχει σαφής οδηγία για τις συναλλαγές ανοιχτών συνόρων, η εφαρμογή αυτής της αρχής στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών ήταν ανέκαθεν πολύ δύσκολη,  σχεδόν αδύνατη. Μεμονωμένες χώρες κλείνουν αποτελεσματικά τα διαδικτυακά τους σύνορα στα τυχερά παιγνίδια επιβάλλοντας την τοπική διαχείριση σε επίπεδο υπεύθυνου παιγνιδιού και φορολογίας . Αυτό κάνει την διαχείριση των τεχνικών υποδομών και των αδειών μια συνεχή πρόκληση. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε έλλειψη κανονιστικής «εναρμόνισης» μεταξύ των δικαιοδοσιών και άνοιξε μια σειρά παραπομπών στην ΕΕ και την αναστολή των καθεστώτων αδειοδότησης, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κ.λπ.

Η σωστή διεκπεραίωση των νομικών σας υποθέσεων μπορεί να αποδειχθεί η πιο σημαντική διαδικασία προκειμένου να γείρει η ζυγαριά προς το μέρος σας.

H εμπειρία της EBGC στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, είτε αυτά είναι επίγεια είτε διαδικτυακά, συνέβαλε στη δημιουργία δυνατών δεσμών με νομικούς, οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα και μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες συμβουλές σε νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα της συγκεκριμένης αγοράς καθώς και στους κινδύνους και τα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν.

 

Στην EBGC οικοδομούμε διαπροσωπικές σχέσεις με όλους τους πελάτες μας, ώστε να διασφαλίζεται αφενός ότι εμείς κατανοούμε πλήρως τις ανησυχίες τους και αφετέρου ότι αυτοί αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των θεμάτων που διακυβεύονται.

Οι νομικές γνωμοδοτήσεις τις οποίες θα λάβετε μέσω του δικτύου των συνεργατών μας, όχι μόνο θα δώσουν απάντηση σε όλα σας τα ερωτήματα, αλλά θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε μια πιο «ολοκληρωτική» προσέγγιση στη μελέτη των δυνατοτήτων/επιλόγων σας, πριν πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις.