Διαχειριση του Μαρκετινγκ

«Η διαχείριση του Marketing είναι η τέχνη και η επιστήμη επιλογής αγορών μέσα στις οποίες βρίσκεις, διατηρείς και αυξάνεις την πελατειακή σου βάση δημιουργώντας, προσφέροντας και επικοινωνώντας μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη» (Kotler and Keller, 2008: 5).”

ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ

Για να πετύχετε γενικότερα, χρειάζονται πολλά περισσότερα από το να έχετε απλά μια λαμπρή ιδέα ή ένα καλό προϊόν ή/και υπηρεσία· πρέπει να είστε και σε θέση να το/την προωθήσετε με σωστό τρόπο. Η EBGC θα σας βοηθήσει να κάνετε σωστή και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων και δραστηριοτήτων σας, με σκοπό να αυξήσετε το πελατολόγιό σας και την αντιληπτή αξία της εταιρείας σας.

Η πετυχημένη προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην αγορά αποτελεί καταλυτικό παράγοντα αποδοτικότητας και επιχειρηματικής επιτυχίας. Στο μάρκετινγκ, η πρόκληση αφορά στο να κάνετε τις σωστές επιλογές την κατάλληλη στιγμή, συνδυάζοντας σωστά και αποτελεσματικά τεχνογνωσία, διαθέσιμους πόρους και κανάλια επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξάγετε την υψηλότερη απόδοση από την επένδυσή σας. Η EBGC είναι σε θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, τόσο στον τομέα του Μάρκετινγκ (προϊόν και επικοινωνία), όσο και σε αυτόν της Ανάπτυξης Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (NBD), υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες των πελατών της σε επίπεδο εισόδου σε μια καινούργια αγορά ή ανάπτυξης σε μία υπάρχουσα, καθώς και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων σε καινούριες αγορές και κανάλια διακίνησης.