Διαχειριση Επιχειρησιακων Λειτουργιων

Η Διαχείριση των Επιχειρησιακών Λειτουργιών συνδέεται άρρηκτα με την εφαρμογή των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών, έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να κατακτήσει τα καλύτερα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά την χρήση των πόρων της. Αυτό συμπεριλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της τεχνολογίας, μηχανών, υλικών και ανθρωπίνων πόρων για την παραγωγή υλικών και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που θα φέρουν στην εταιρία τα επιθυμητά αποτελέσματα

Με την βοήθεια της EBGC αρχικά θα προσδιορίσετε και στη συνέχεια θα αναδιοργανώσετε τις εσωτερικές σας λειτουργίες και θα βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματά σας, μειώνοντας το κόστος απόκτησης νέων πελατών και αυξάνοντας τον δείκτη διαχρονικής αξίας τους (LTV), αναβαθμίζοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις σας (cross selling).

Προσφέροντας συμβουλές και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της στρατηγικής στη Διαχείριση Σχέσης Πελατών (CRM), καθώς και εποπτεύοντας την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, η EBGC διασφαλίζει ότι οι στόχοι των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) όχι μόνο έχουν επιτευχθεί αλλά και ξεπεραστεί, οδηγώντας σας με αυτόν τον τρόπο στο δρόμο προς περισσότερα καθαρά κέρδη.

Με πλήρη κατανόηση των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων μιας εταιρείας στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, του μάρκετινγκ σε επίπεδο καταναλωτή και συνεργατών αλλά και σε ότι αφορά την απόκτηση και διατήρησή τους, των τμημάτων προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκλημα και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, του τμήματος πληρωμών καθώς και της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών και κυρίως του τμήματος διαμόρφωσης αποδόσεων στοιχηματισμού και διαχείρισης του ρίσκου συναλλαγών, διαθέτουμε τη μεθοδολογία που καθορίζει, θέτει σε προτεραιότητα και βελτιώνει τις κεντρικές σας λειτουργίες, έτσι ώστε να παρέχετε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους πελάτες σας.