Αναζητηση Προσωπικου

Η αποτελεσματική επιλογή, πρόσληψη και διατήρηση των σωστών στελεχών καθώς και του  προσωπικού, βοηθούν τις εταιρείες να επιτύχουν υψηλότερη παραγωγικότητα μεταξύ των εργαζομένων

Είτε πρόκειται για στελέχη διοίκησης, ή για managers και προϊσταμένους η ακόμα και για βοηθητικό προσωπικό, η EBGC μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα πιο κατάλληλα για τη θέση, άρτια καταρτισμένα και ενθουσιώδη άτομα, μέσω του δικτύου των αξιόπιστων εταίρων της.

Ενημερώστε μας για το είδος προσωπικού που χρειάζεστε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε άμεσα μια λίστα πιθανών υποψηφίων.