Στρατηγικoς Σχεδιασμoς

Η τέχνη του να δημιουργείς επιχειρηματικές στρατηγικές, να τις βάζεις σε εφαρμογή και να μπορείς να αξιολογείς το αποτύπωμα που είχαν στους στόχους της εταιρίας μέσα από τα αποτελέσματα

Η EBGC σας βοηθάει να υλοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες, ενώ ταυτόχρονα σας προστατεύει από το να «περιπλανιέστε αβοήθητοι» στον επιχειρηματικό κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά το σαφή προσδιορισμό του οράματος και της αποστολής, του σκοπού και των στόχων καθώς και των στρατηγικών αλλά και των συγκεκριμένων βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξή τους.

 

Η EBGC σχεδιάζει και σας προσφέρει ένα πλήρες και άρτια ισορροπημένο στρατηγικό πλάνο, το οποίο θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στα οποία στοχεύετε, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, με πλήρη γνώση των δυνητικών εμποδίων που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και να ξεπεράσετε. Η διαδικασία που ακολουθεί η EBGC στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου ξεκινάει με μια πολυδιάστατη ανάλυση της αγοράς, σε συνδυασμό με την εκπόνηση άλλων ad-hoc μελετών, ώστε να διασφαλιστεί – όσο αυτό γίνεται – ότι όλες οι προτεινόμενες δράσεις θα πατήσουν πάνω σε στέρεο έδαφος. Στη συνέχεια, σκοποί και στόχοι μετρώνται με βάση συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), ενώ η ανάπτυξη του σχεδίου βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση, στην αναγνώριση ευκαιριών και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Όλα τα παραπάνω θα μπορείτε να τα διασταυρώσετε μέσα από το σχεδιασμό εναλλακτικών πλάνων και λύσεων που θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι έχετε αποκομίσει μία ολοκληρωμένη άποψη και έχετε αναλύσει όλα τα πιθανά σενάρια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ως διαδικασία, προτείνεται να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και να αναθεωρείται κάθε 3 χρόνια.